Starši

Obrazec za napovedano 5dnevno odsotnost učenca Napovedana odsotnost do 5 dni Nekaj informacij kako ravnati v primeru potresa, ki so jih pripravili strokovnjaki brosura_odrasli_potres_ Izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih...
Vodstvo šole

Vodstvo šole

Ravnatelj Rok Pekolj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. Pomočnica ravnatelja: Mojca Kavčič. Na Podružnični šoli Blejska Dobrava je pedagoški vodja Metka Rabič Por.      

Šolski in Ježkov sklad

Na OŠ Koroška Bela delujeta dva sklada. Šolski in Ježkov sklad. Šolski sklad je namenjen za izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa osnovne šole, za zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru...
Šolska kuhinja

Šolska kuhinja

Vse o naši šolski kuhinji: aktualni jedilnik, shema šolskega sadja in zelenjave …   V šoli sta organizirana dva obroka: malica in kosilo. Cena malice je 0,80 € za vse učence, cena kosila je 1,70 € za učence 1. razreda ter 2,20 € za vse ostale učence....

Svet staršev

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2020/21 Zapisnik 1. seje Sveta staršev  Zapisnik 2. seje Sveta staršev Zapisnik 3. seje sveta staršev ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2019/20 Poslovnik Sveta starsev Zapisnik 3. seje Sveta staršev Zapisnik 2. seje Sveta staršev Zapisnik 1. seje Sveta...

Svet šole

Zapisnik 17. seje Sveta zavoda Zapisnik 16. seje  Zapisnik 15. seje Sveta zavoda Zapisnik 14. dopisne seje Sveta zavoda Zapisnik 13. seje Sveta zavoda Zapisnik 12. seje Sveta zavoda Zapisnik 11. dopisne seje sveta zavoda Zapisnik 10. seje Sveta zavoda Zapisnik 9. seje...
Dostopnost