Ravnatelj Rok Pekolj je pedagoški vodja in poslovodni organ šole. sova

Pomočnica ravnatelja: Mojca Kavčič.

Na Podružnični šoli Blejska Dobrava je pedagoški vodja Metka Rabič Por.

 

 

 

Dostopnost