Zapisnik 17. seje Sveta zavoda

Zapisnik 16. seje 

Zapisnik 15. seje Sveta zavoda

Zapisnik 14. dopisne seje Sveta zavoda

Zapisnik 13. seje Sveta zavoda

Zapisnik 12. seje Sveta zavoda

Zapisnik 11. dopisne seje sveta zavoda

Zapisnik 10. seje Sveta zavoda

Zapisnik 9. seje sveta zavoda

Poleg ravnatelja upravlja šolo še Svet zavoda, ki ima 4-letni mandat in ga sestavljajo: predstavniki Občine Jesenice (Polona Brelih, Elvira Garibović in Ljuba Tavčar), predstavniki šole (Simona Zorman, MIlan Hlade, Petra Jenko, Jernej Zupančič in Romana Tomažin) ter predstavniki staršev  (Dušan Kisić, Mateja Fink in Neža Grohar Špendal).
Predstavnike staršev v Svet zavoda izvoli Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Le-ti so vsako leto izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.
Predsednik Sveta zavoda jeMilan Hlade.

Poslovnik o delu sveta zavoda 2018

Dostopnost