Razširjen program

Oblike razširjenega programa

 • Dodatni pouk je namenjen učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na višji, zahtevnejši ravni. To je tudi priprava na različna tekmovanja in usposablja učence za sodelovanje pri projektih. Poteka po pouku ali pred poukom.
 • Dopolnilni pouk je namenjen učencem, ki imajo zaradi daljše odsotnosti ali kakšnega drugega vzroka težave z učno snovjo.
 • Organizirana je dodatna individualna in skupinska učna pomoč za učence s težavami pri učenju.
 • Starši boste obveščeni o predlogu učitelja glede vključitve vašega otroka k dopolnilnemu ali dodatnemu pouku. Želimo, da bi te dejavnosti učenci obiskovali redno, zato pričakujemo, da boste vašega otroka spodbujali in nadzorovali. Le tako bomo skupaj prispevali k njegovi učni uspešnosti.
 • Učenci vozači s Kočne, Lipc, Blejske Dobrave in Javorniškega Rovta so od 12.00 oziroma od zaključka pouka do odhoda avtobusov vključeni v OPB oziroma varstvo vozačev.
 • Jutranje varstvo za učence 1. razreda na Koroški Beli in Blejski Dobravi.
 • Urnik program Gibanje, zdravje in dobro počutje
 • Ura

  Ponedeljek

  Torek

  Sreda

  Četrtek

  Petek

   

  1.odmor

  6.r

  8.r

  9.a

  9.b

  7.r

  2. odmor

  5.r

  2.r

  4a/b

  3.r

  4.c

   

   

   

   

   

   

   

Dostopnost