Razširjen program

Namen je učencem zagotoviti 5 ur gibalne aktivnosti na teden oz. vsaj eno uro dnevno. Vsebine bomo izvajali v jutranjem varstvu, med odmori ter po pouku v oddelkih podaljšanega bivanja in na interesnih dejavnostih. Z izvajanjem programa želimo:

 • spodbuditi otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga s pomočjo dodatne športne

aktivnosti, zdrave prehrane in varnosti,

 • pred začetkom vsake učne ure z gibalnimi vložki razcepiti monotonijo in enoličnost dela v učilnicah,
 • odpravljati negativne posledice vplivov sodobnega načina življenja (odpravljanje prekomerne telesne teže, razvoj splošne vzdržljivosti, skrb za zdravo prehrano, preventiva pred poškodbami …),
 • zadovoljevati otrokovo prvinsko potrebo po gibanju in igri,
 • spodbujati zdrav način prehranjevanja in izbiranja zdravih živil,
 • otroke naučiti osnov kuhanja in priprave tradicionalnih slovenskih jedi,
 • poudariti higieno in bonton pri kosilu,
 • otrokom omogočiti razvoj ročnih spretnosti z enostavnim orodjem (kladivo, izvijač, škarje …),
 • vzpodbujati prijazno besedo in pohvalo na področju fair playa,
 • uveljaviti individualen pristop in usmerjen gibalni razvoj posameznika pod vodstvom

športnega pedagoga za optimalen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,

 • seznaniti otroke o ločevanju odpadkov in jim pokazati čim več možnosti o recikliranju,
 • učencem prikazati igre, s katerimi so se igrali v preteklosti in jih spodbuditi, da se jih tudi sami igrajo v šoli in v prostem času,
 • naučiti otroke preventive pred poškodbami,
 • privzgojiti pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika,
 • vcepiti doživljanje športa kot razbremenitev in sprostitev,
 • sestaviti šolske reprezentance v nogometu, košarki in odbojki (9. in 7. razred) in

organizirati vadbo (enkrat tedensko),

 • omogočiti učencem spoznavanje gibalnih dejavnosti, ki jih ni v učnih načrtih osnovnih šol in s tem širiti spekter aktivnosti, ki jih bodo kasneje kot odrasle osebe lahko uporabili kot sredstvo za rekreacijo in doprinos k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu.
Dostopnost