ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2020/21

Zapisnik 1. seje Sveta staršev 

Zapisnik 2. seje Sveta staršev

Zapisnik 3. seje sveta staršev

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2019/20

Poslovnik Sveta starsev

Zapisnik 3. seje Sveta staršev

Zapisnik 2. seje Sveta staršev

Zapisnik 1. seje Sveta staršev

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2018/19

Zapisnik 3. seje Sveta starsev

Zapisnik 2. seje Sveta starsev

Zapisnik 1. seje Sveta starsev

Svet staršev OŠ Koroška Bela

predsednik, Pavel Žuber in ravnatelj OŠ Koroška Bela Jesenice, Rok Pekolj

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2017/18

1_seja_Sveta staršev

2. dopisna seja Sveta staršev

3. seja Sveta staršev

4. seja Sveta staršev

5. seja Sveta staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Le-ti so vsako leto izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.
Mandat v Svetu staršev traja dve leti.
Predsednik Sveta staršev  v šolskem letu 2018/19 je Pavel Žuber.

Na seji sveta staršev (5. 10. 2017) je bila  na podlagi preteklih prizadevanj in slabega odziva občine Jesenice sprejeta odločitev, da starši na Občino Jesenice naslovimo zahtevo/peticijo za ureditev parkirišča pred Osnovno šolo Koroška Bela.
Vabimo vas, da s svojim podpisom podprete peticijo.
Podpise bomo zbirali v času govorilnih ur v mesecu novembru v avli šole.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2016/17

Zahteva za parkirišče pred OŠ Koroška Bela (2)

svet starsev

1_seja_Sveta staršev
2_seja_Sveta staršev
3. seja Sveta staršev

Dostopnost