CENIK ŠOLSKE PREHRANE

Cene
Malica učenci 0,90 €
Kosilo 1.-9. razred 2,80 €
Kosilo zunanji odjem 4,30 €

Cenik začne veljati 01.09.2022.

 

Dostopnost