CENIK ŠOLSKE PREHRANE

Cene
Malica učenci 1,10 €
Kosilo 1.-9. razred 3,00 €
Kosilo zunanji odjem 4,85 €

Cenik začne veljati 01.09.2023.

 

Dostopnost