SchoolBusClipArt2

Vozni red šolskih avtobusov

Za učence, ki so od šole oddaljeni več kot 4 kilometre, je organiziran avtobusni prevoz v šolo in nazaj domov.

Učence vozače opozarjamo na upoštevanje pravil šolskega reda, ki se nanašajo na prihode v šolo in obnašanje pri vstopanju in izstopanju na avtobus ter vožnjo s šolskimi prevozi.

 PRIHOD V ŠOLO

  • Učenci prihajajo v šolo največ 15 minut pred pričetkom pouka.
  • Pred poukom gibanje po šoli ni dovoljeno, razen v primerih predur in obiska šolske knjižnice.
  • Učenci čakajo v avli šole.
  • Prvošolce starši pospremijo do učilnice.

OBNAŠANJE NA ŠOLSKEM AVTOBUSU

  • Vozači do prihoda avtobusa čakajo na dogovorjenem prostoru v šoli. Šolo zapustijo pod nadzorom za to odgovornega učitelja.
  • Na avtobusni postaji pred šolo mirno in kulturno počakajo na avtobus. Ko avtobus pripelje, se učenci postavijo v kolono, tako da omogočijo posamično vstopanje. Na avtobusu učenec poišče sedež in ne rezervira sedežev za učence, ki vstopajo kasneje.
  • Med vožnjo niso dovoljeni vstajanje, vpitje, odpiranje oken ali kakšna druga oblika neprimernega vedenja. Potrebno je upoštevati pravila varnosti, navodila učiteljev oziroma spremljevalcev in voznika.
  • Ko učenci izstopijo, smeti pospravijo za seboj. Iz avtobusa učenci izstopajo posamično, tiho, pazijo, da varno prečkajo cesto. V primeru neprimernega vedenja oz. neupoštevanja pravil voznik obvesti šolo, ta pa starše.
  • Učenci morajo na avtobusu nositi masko. V primeru, da je na postaji veliko otrok in ni mogoče zagotavljati razdalje, naj jo nosijo tudi na postaji.

VOZNI RED

PRIHOD V ŠOLO

IZ SMERI KOČNA−BLEJSKA DOBRAVA

 

  PRVI AVTOBUS DRUGI AVTOBUS
Kočna 6.55 7.45
Blejska Dobrava K 6.59 7.49
Blejska Dobrava trgovina 7.01 7.51
Blejska Dobrava Črna vas 7.03 7.53
Lipce 7.06 7.56
Podkočna 7.08 7.58
Slovenski Javornik 7.10 8.00
OŠ Koroška Bela 7.14 8.04

 

IZ SMERI JAVORNIŠKI ROVT

  PRVI AVTOBUS DRUGI AVTOBUS
Pristava 6.50 7.50
Trilobit K 6.52 7.52
Pristava Spomenik 6.55 7.55
Kogovšek 6.57 7:57
Trebež 7.02 8.02
Trebež Kamnolom 7.03 8.03
OŠ Koroška Bela 7.07 8.07

 

ODHOD IZ ŠOLE

V SMER KOČNA−BLEJSKA DOBRAVA

 

  PRVI AVTOBUS DRUGI AVTOBUS TRETJI AVTOBUS ČETRTI AVTOBUS
OŠ Koroška Bela 13.00 13.45 14.16 14.50
Podkočna 13.04 13.50 14.21 14.55
Lipce 13.06 13.52 14.23 14.57
Blejska Dobrava K 13.08 13.54 14.25 14.59
Blejska Dobrava trgovina 13.10 13.56 14.27 prestop na bus za Kočno 15.01
Blejska Dobrava Črna vas 13.12 13.58    
Kočna 13.18 14.05 14.33 15.12

 

 

SMER JAVORNIŠKI ROVT

 

PRVI AVTOBUS DRUGI AVTOBUS TRETJI AVTOBUS ČETRTI AVTOBUS
OŠ Koroška Bela 12.10 13.00 13.45 14.50
Trebež – kamnolom 12.12 13.02 13.47 14.52
Trebež 12.13 13.03 13.48 14.53
Kogovšek 12.18 13.08 13.53 14.58
Pristava – spomenik 12.20 13.10 13.55 15:00
Trilobit K 12.23 13.13 13.58 15:03
Pristava 12.25 13.15 14.00 15.05

 

Dostopnost