Zvoni za vse učence enako:

predura  7.30 – 8.15
1. ura    8.20 – 9.05
malica 1. – 4.r  
2. ura    9.20 – 10.05
malica 5. – 9. r.
3. ura    10.20 – 11.05
4. ura    11.10 – 11.55
5. ura    12.00 – 12.45
6. ura    12.50 – 13.35
odmor za kosilo    13.35 – 13.55

7. ura    13.55 – 14.40

 

Kadar imajo učenci prosto uro ali čakajo na izbirne predmete in druge dejavnosti, ki jih imajo po pouku, se udeležijo organiziranega varstva, ki ga vodi učitelj. Zberejo se pred knjižnico in sledijo navodilom dežurnega učitelja. V tem času učenci mirno napišejo nalogo, se učijo, berejo … Seznami učilnic, učiteljev in časovna razporeditev so na oglasni deski pri knjižnici. Kadar takšno varstvo ni organizirano, čakajo učenci v knjižnici, šole ne smejo zapuščati.

zvonec
Dostopnost