SVET ŠOLE

OŠ Koroška Bela Jesenice upravlja Svet zavoda v sodelovanju z ravnateljem, ki je poslovodni in pedagoški organ šole. Svet zavoda ima 4-letni mandat in ga sestavljajo:

  • predstavniki Občine Jesenice: ga. Marija Heberle Perat, g. Marko Plečnik, g. Boris Grilc,
  • predstavniki Sveta staršev: ga. Klara Iskra, g. Denis Medja, g. Mirza Avdić,
  • predstavniki šole: ga. Metka Rabič Por, ga. Veronika Križaj, ga. Dorotea Lokovšek, ga. Anja Smolej, ga Manca Martinčič.

Predstavnike staršev v Svet zavoda izvoli Svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Le-ti so vsako leto izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.

Predsednica Sveta zavoda OŠ Koroška Bela Jesenice je ga. Metka Rabič Por.

Dostopnost