SVET STARŠEV

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Le-ti so vsako leto izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.
Mandat v Svetu staršev traja dve leti.

ZAPISNIKI SVETA STARŠEV 2022/23

Zapisnik 1. seje Sveta staršev

Zapisnik 2. seje Sveta staršev

 

Dostopnost