Na OŠ Koroška Bela delujeta dva sklada. Šolski in Ježkov sklad.


Šolski sklad je namenjen za izvajanje dejavnosti, ki presegajo obseg in sestavine obveznega izobraževalnega programa osnovne šole, za zvišanje standarda pouka, ki se izvaja v okviru vzgojno-izobraževalnega programa, za  dodatno izobraževanje  nadarjenih  učencev, ki dosegajo  dobre učne  uspehe, za razvojno-raziskovalne in druge projekte zavoda za nakup nadstandardne opreme ali druge nujne opreme, za izvedbo projekta, naloge ali nakup opreme za katero donator izrecno donira sredstva v sklad in je v skladu s predpisi dopustna.

Ježkov sklad pa je bil ustanovljen za zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti učencev, ki so socialno šibki pomoč socialno šibkim učencem pri plačilu prehrane, dni dejavnosti, pomoči pri nakupu šolskih potrebščin in šol v naravi ter ostalih organiziranih dejavnosti.

Upravni odbor obeh skladov sestavlja sedem članov (trije  predstavniki šole ter štirje predstavniki staršev).

Sredstva za sklada se zbirajo s/z:

  • prispevki staršev učencev zavoda,
  • donacijami (posameznih pravnih in fizičnih oseb – denarni, devizni, materialni – v nadaljnjem besedilu: prispevki donatorjev),
  • premoženjskimi avtorskimi pravicami darovalcev,
  • zapuščinami,
  • drugimi sredstvi.

Da bi dosegli vse prej zapisane namene, apeliramo na vse, ki zmorete in želite, da po svojih močeh donirate v fond enega ali obeh skladov.

Učenci smo vam neizmerno hvaležni, saj nam omogočate uporabo pripomočkov, izvedbo dejavnosti in učne vsebine, ki jih brez vaših prispevkov ne bi bili deležni.

Dostopnost