Izbirni predmeti 2022/2023


OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2022/23

7. razred:
FVZ filmska vzgoja (Petra Vidic)

GKL gledališki klub (Urša Prša)

ŠZS ̶ šport za sprostitev (Romana Muhar, Aleš Ošljak)

LS 1 ̶ likovno snovanje 1 (Katja Operčkal)

NI1 nemščina 1 (Tanja Mohorič Drožina)

OGL ̶ obdelava gradiv les (Milan Hlade)

SPH ̶ sodobna priprava hrane (Manca Martinčič)

ŠSP ̶ šport za sprostitev (Aleš Ošljak)

TVZ ̶ turistična vzgoja (Andreja Prezelj)

UBE urejanje besedil (Luka Čušin)

8. razred:
FVZ filmska vzgoja (Petra Vidic)

GKL gledališki klub (Urša Prša)

LS 2 ̶ likovno snovanje 2 (Katja Operčkal)

NI2 ̶ nemščina 2 (Tanja Mohorič Drožina)

OGL ̶ obdelava gradiv ̶ les (Milan Hlade)

POK poskusi v kemiji (Simona Zorman)

RČL rastline in človek (Manca Martinčič)

SPH ̶ sodobna priprava hrane (Manca Martinčič)

ŠSP ̶ šport za sprostitev (Romana Muhar)

TVZ ̶ turistična vzgoja (Andreja Prezelj)

9.razred:
FVZfilmska vzgoja (Petra Vidic)

LS3̶likovno snovanje 3 (Katja Operčkal)

NI3̶nemščina 3 (Tanja Mohorič Drožina)

OGL̶obdelava gradiv̶
les (Milan Hlade)

POK poskusi v kemiji (Simona Zorman)
RČL rastline in človek (Manca Martinčič)

ROM ̶ računalniška omrežja (Luka Čušin)

SPH ̶ sodobna priprava hrane (Manca Martinčič)

ŠSP ̶ šport za sprostitev (Aleš Ošljak)

ŠZZ šport za zdravje(Aleš Ošljak)

TVZ ̶ turistična vzgoja (Andreja Prezelj)

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

1. razred:
N1A − prvi tuji jezik angleščina (Anja Smolej)

4 6. razred:
NUM umetnost (Martina Šorn)

NŠP šport (Romana Muhar)

NRA računalništvo (Luka Čušin)

NTE tehnika (Milan Hlade)

7 9. razred
Zaradi premajhnega števila prijav na italijanščino se predmet ne bo izvajal.

Dostopnost