Izbirni predmeti 2023/2024

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 1. razred:
  • ŠSP ̶ šport za sprostitev (Romana Muhar, Aleš Ošljak/Štefan Sever)
  • LS 1 ̶  likovno snovanje 1 (Katja Operčkal)
  • NI1 – nemščina 1 (Tanja Mohorič Drožina)
  • OGL ̶ obdelava gradiv – les (Milan Hlade)
  • SPH ̶  sodobna priprava hrane (Manca Martinčič)
  • RČL – rastline in človek (Manca Martinčič)
  • TVZ ̶  turistična vzgoja (Andreja Prezelj)
  • UBE – urejanje besedil (Luka Čušin)
  • ČEB- čebelarstvo (Milan Hlade)
  • ŠHO- šahovske osnove (Milan Hlade)
 1. razred:
  • MME – multimedija (Luka Čušin)
  • LS 2 ̶  likovno snovanje 2  (Katja Operčkal)
  • NI2 ̶  nemščina 2 (Tanja Mohorič Drožina)
  • OGL ̶  obdelava gradiv  ̶  les (Milan Hlade)
  • RČL – rastline in človek (Manca Martinčič)
  • SPH ̶  sodobna priprava hrane (Manca Martinčič)
  • ŠZZ ̶  šport za zdravje (Romana Muhar, Aleš Ošljak/Štefan Sever)
  • TVZ ̶  turistična vzgoja (Andreja Prezelj)
  • ČEB- čebelarstvo (Milan Hlade)
  • ŠHO- šahovske osnove (Milan Hlade)
 2. razred:
  • LS3 ̶  likovno snovanje 3 (Katja Operčkal)
  • OGL ̶  obdelava gradiv  ̶  les (Milan Hlade)
  • RČL – rastline in človek (Manca Martinčič)
  • ROM ̶  računalniška omrežja (Luka Čušin)
  • NPH ̶  načini prehranjevanja (Manca Martinčič)
  • ŠZZ- šport za zdravje(Romana Muhar, Aleš Ošljak/Štefan Sever)
  • TVZ ̶  turistična vzgoja (Andreja Prezelj)
  • ČEB- čebelarstvo (Milan Hlade)
  • ŠHO- šahovske osnove (Milan Hlade)

 NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

 1. razred:
  • N1A − prvi tuji jezik angleščina (Anja Smolej)

4 – 6. razred:

 • NUM – umetnost (Martina Šorn)
 • NŠP – šport (Anja Resman)
 • NRA – računalništvo (Luka Čušin)
 • NTE – tehnika (Mojca Novak)
 • NIN – nemščina (Tajna Mohorič Drožina)

7 – 9. razred

Zaradi premajhnega števila prijav na italijanščino se predmet ne bo izvajal.

Dostopnost