Dobrošli v naši šolski knjižnici

Knjižnico vodi Polona Zidarević in je odprta od ponedeljka do petka med 7.00 in 10.00 ter od 10.30 do 14.00. Namenjena  je vsem učencem in učiteljem. Za izposojo je na voljo približno 8 000 knjig. Knjižnico lahko z otrokom obiščete tudi starši.  Knjige so za učence razporejene po starostnih stopnjah in sklopih: cicibani (7−9 let), pionirji (10−12 let), mladina (13−14 let), ljudske pravljice, poučne po strokah.

Knjižnični red

Članstvo v šolski knjižnici je prostovoljno. Član učenec postane ob vstopu v šolo. Člani ne plačujejo članarine in zamudnine. Dolžni so dosledno upoštevati knjižnični red:

  • vsak član šolske knjižnice brezplačno prejme izkaznico;
  • izposojenega gradiva ni dovoljeno izposojati drugim;
  • v izposoji imaš lahko le tri (3) izvode knjižnega gradiva in en (1) izvod za domače branje ali bralno značko;
  • gradivo si lahko izposodiš za 21 dni, pred iztekom lahko izposojo enkrat podaljšaš za naslednjih 21 dni. Izjema je gradivo za domače branje, ki ga lahko izposodiš za 14 dni brez možnosti podaljšanja;
  • strokovno gradivo lahko prebiraš v čitalnici;
  • poškodovano, uničeno ali izgubljeno gradivo moraš nadomestiti z novim, enakim, najkasneje v roku 14 dni;
  • dokler ne vrneš gradiva, ki mu je potekel rok izposoje, si ne moreš izposoditi novega gradiva;
  • sezname nevrnjenega gradiva se pregleduje enkrat mesečno:

v začetku meseca se izda skupno opozorilo za vsak oddelek.

Zamuda nad 30 dni se šteje za prekršek knjižničnega reda. Prejmeš obvestilo o prekršku in opozorilo, da si gradivo dolžan vrniti v petih dneh po prejemu obvestila. Če tega ne storiš, velja, da je gradivo izgubljeno in ga moraš nadomestiti z novim v roku 14 dni. 

Za izgubljene ali poškodovane učbenike, izposojene iz učbeniškega sklada, se plača odškodnina na podlagi 12. člena Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/28. 02. 2020).

Učbenike iz učbeniškega sklada je možno tudi odkupiti. Za odkup je treba plačati razliko do nabavne cene, ki je odvisna od starosti učbenika.

KNJIG NE LEPITE z lepilnim trakom (selotejpom), ker jih s tem še dodatno poškodujete. Na poškodovano gradivo opozorite ob vračanju le-tega v knjižnico, da bo ustrezno popravljeno.

Knjiga je začaran grad,

ki skriva pravljični zaklad –

bleščeč in zlat kot sončna dlan

je v sneg tišine zakopan.

Ne more ga ukrasti tat –

tam čaka nate ali name,

na vsakogar, ki iz osame

molčečih listov med platnice

prikliče črkam perutnice.

Obrne ključ skrivnostnih vrat

in grad odkrije svoj zaklad

kristale črk, besed dragulje

med branjem razprostrte šatulje

svetov in bajk, da si ves zlat

kot kralj – si pravljično bogat.

Bina Štampe Žmavc

Dostopnost