ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu poleg razrednika ali učiteljev določenega predmeta lahko pomaga šolska svetovalna delavka

Svetovalno delo opravljajo Bernarda Hribar, Veronika Križaj in Manja Božič. Pri svojem delu se povezujejo s specialno pedagoginjo Diano Vali, socialno pedagoginjo Nejo Komočar ter logopedinjo Nino Hrovat.

Uradne ure: ponedeljek 8.30−9.30, torek 7.30−8.15, sreda 8.00−9.30, četrtek in petek 7.30−9.30 ter vsak dan 12.00−13.40 (ob petkih le do 13.00). Dosegljiva je tudi v nujnih primerih in po predhodnem dogovoru ter v času popoldanskih govorilnih ur osebno ali po telefonu 04 58 09 847.

Vsebina dela šolske svetovalne službe :
•    vpis v šolo
•    poklicno svetovanje in vpis v srednje šole
•    sodelovanje s strokovnimi delavci
•    razvojno delo šole
•    sodelovanje z okoljem in družinami
•    preventivni programi
•    učna pomoč
•    vzgojno svetovanje in posredovanje
•    vodenje projektov
•    individualizirani programi
•    izobraževanje
•    pomoč in svetovanje pri reševanju socialno ekonomskih stisk
•    neformalni pogovori z učenci in starši
•    delo z nadarjenimi,
•    vodenje predpisane dokumentacije
•    individualno svetovanje otrokom
•    sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami
•    izobraževanje in načrtovanje za učitelje in starše

Na šolski spletni strani je objavljen Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ, ki določa ravnanje zaposlenih ob zaznavi nasilja v družini

Dostopnost