ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA

Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu poleg razrednika ali učiteljev določenega predmeta lahko pomaga šolska svetovalna delavka

Svetovalno delo opravljajo Bernarda Hribar, Veronika Križaj in Manja Božič. Pri svojem delu se povezujejo s specialno pedagoginjo Diano Vali, socialno pedagoginjo Nejo Komočar ter logopedinjo Nino Hrovat.

Uradne ure pri svetovalni delavki  Bernardi Hribar: ponedeljek 8.30−9.30, torek 7.30−8.15, sreda 8.00−9.30, četrtek in petek 7.30−9.30 ter vsak dan 12.00−13.40 (ob petkih le do 13.00). Dosegljiva je tudi v nujnih primerih in po predhodnem dogovoru ter v času popoldanskih govorilnih ur osebno ali po telefonu 04 58 09 847.

Uradne pri svetovalni delavki Veroniki Križaj: po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: veronika.krizaj@oskoroskabela.si

Uradne pri svetovalni delavki Manji Božič: po predhodnem dogovoru na elektronski naslov: manja.bozic@poldestrazisar.si

Vsebina dela šolske svetovalne službe :

 • vpis v šolo (Veronika Križaj)
 • vozači (Manja Božič)
 • letovanje (Manja Božič)
 • poklicno svetovanje in vpis v srednje šole
 • sodelovanje s strokovnimi delavci
 • razvojno delo šole
 • sodelovanje z okoljem in družinami
 • preventivni programi
 • učna pomoč
 • vzgojno svetovanje in posredovanje
 • vodenje projektov
 • individualizirani programi
 • izobraževanje
 • pomoč in svetovanje pri reševanju socialno ekonomskih stisk
 • sodelovanje z vodstvom pri načrtovanju izobraževanja za učitelje, starše in otroke
 • delo z nadarjenimi,
 • vodenje predpisane dokumentacije
 • sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami

Na šolski spletni strani je objavljen Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ, ki določa ravnanje zaposlenih ob zaznavi nasilja v družini

Dostopnost