Starši

Obrazec za napovedano 5dnevno odsotnost učenca Napovedana odsotnost do 5 dni Nekaj informacij kako ravnati v primeru potresa, ki so jih pripravili strokovnjaki brosura_odrasli_potres_ Izbirni predmeti za šolsko leto 2020/21 Vloga za oprostitev obiskovanja izbirnih...
Dostopnost