Učenci

Ponudba obveznih in neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2021/22 Ukrepi v izrednih razmerah Nekaj informacij kako ravnati v primeru potresa, ki so jih pripravili strokovnjaki brosura_otroci_potres_2012Download POUK NA DALJAVO Obrazec za napoved odsotnosti...
Zaposleni

Zaposleni

STROKOVNI DELAVCI NA MATIČNI ŠOLI Ravnatelj: Rok Pekolj Pomočnica ravnatelja: Mojca Kavčič 04 58 09 841 Svetovalna delavka: Bernarda Hribar 04 58 09 847 Knjižničarka: Polona Zidarević Računalničarka: Božena Oblak Učiteljice dodatne učne pomoči: Veronika Križaj...
Dostopnost