STROKOVNI DELAVCI NA MATIČNI ŠOLI

Ravnatelj: Rok Pekolj
Pomočnica ravnatelja: Mojca Kavčič 04 58 09 841
Svetovalna delavka: Bernarda Hribar 04 58 09 847
Knjižničarka: Polona Zidarević
Računalničarka: Božena Oblak
Učiteljice dodatne učne pomoči:
Veronika Križaj (pedagoginja),
Manja Božič (pedagoginja)
Barbara Stanonik (spec. pedagoginja),
Ana Gračnar Zupan (spec. pedagoginja),
Organizatorka razširjenega programa: Martina Šorn

UĆITELJICE NA RAZREDNI STOPNJI
Sabina Kermc, razredni pouk, 1. a
Tina Kramar, razredni pouk, 1. b
Stanka Rakar, druga učiteljica v 1. a in 1. b
Petra Mandić, razredni pouk, 2. a
Petra Jenko, razredni pouk, 2. b
Bojana Skumavc, razredni pouk, 3. a
Marija Mežnarec, razredni pouk, 3. b
Karmen Kejžar, razredni pouk, 4. a
Miriam Subotić, razredni pouk, 4. b
Zlata Kejžar, razredni pouk, 5. a
Mojca Klavžar, razredni pouk, 5. b
Anja Smolej, razredni pouk TJA
Martina Šorn, RAP gibanje, NIP NUM, kolesarski izpit

UČITELJI NA PREDMETNI STOPNJI

Razredniki

Tina Rajhman 6. a, TJA, NI1, NI3, N2N – od januarja Romana Muhar ŠPO
Mateja Arh 6. b TJA
Manca Martinčič 7. a, GOS, BIO, SPH, NPH, vodja šolske prehrane
Sanda Zupan 7. b, SLJ
Simona Zorman 8. a, KEM, BIO, NAR, KEO, POK – od februarja Urša Prša
Lidia Wolf 8. b, GUM
Andreja Prezelj 9. a, GEO, DKE, TVZ
Alenka Jekovec 9. b, MAT, TIT, NTE
Barbara Ahačič 9. c, TJA, SLJ

Sorazredniki:

Mojca Kavčič 6.a, SLJ, FVZ
Romana Muhar 6. b, ŠPO, IŠA, ŠZZ – od januarja Tina Šorn
Katja Operčkal 7. a, LUM, LS1, LS2, LS3
Polonca Teran 7. b, MAT
Urša Prša 8. a, SLJ, ZGO, TJA
Eva Vrhovnik Gomboc 8. b, ZGO
Aleš Ošljak 9. a, ŠPO, IŠN, ŠSP, ŠZZ
Gretica Volaš 9. b, MAT
Milan Hlade 9. c FIZ, TIT, ŠHO, OGL, OGK
Božena Oblak NRA, ROM
Irena Sonc Šlenc TJA
Tanja Mohorič Drožina NI

Oddelki podaljšanega bivanja na Koroški Beli

OPB 1 (1. a) Nataša Strgar (12.00 ̶ 16.00; tu postopno združevanje vseh oddelkov)
OPB 2 (1. b) Urška Razingar (12.00 ̶ 15.30)
OPB 3 (2.a) Živa Žerovnik (2 x 12.00−15.20, 3 x 12.50−15.20)
OPB 4 (2. b) Romana Tomažin (2 x 12.00−14.30, 3 x 12.50−14.30)
OPB 5 (3. ab) Božena Oblak (4 x 12.50 ̶ 14.30), Anja Smolej (12.00 ̶ 14.30)
OPB 6 (4. ab) Lidia Wolf (3 x 12.50 ̶ 14.00), Greta Volaš (12.50-14.00), Karmen Kejžar (12.00 ̶ 14.00)
Izvajamo dodatne oddelke podaljšanega bivanja, da se učenci postopoma združujejo čim kasneje.

Jutranje varstvo na Koroški Beli:

Stanka Rakar, Urška Razingar, Anja Smolej, Živa Žerovnik, Katja Operčkal

Podružnična šola Blejska Dobrava

Jana Lavtižar Pekolj, razredni pouk, 1./3. c
Metka Rabič Por, razredni pouk, 2. c
Romana Tomažin, druga učiteljica v kombiniranem oddelku

Oddelki podaljšanega bivanja na Blejski Dobravi

OPB 7 Elena Maksimović (12.00 ̶ 16.00)

Jutranje varstvo na Blejski Dobravi

Anja Smolej, Elena Maksimović , Jana Lavtižar Pekolj, Metka Rabič Por

Drugi delavci

Tajnica: Dorotea Lokovšek
Računovodkinja: Mirela Bektašević
Materialni knjigovodja: Barbara Špeh Gričar 04 58 09 842
Hišnik: Jernej Zupančič
Kuhar, pomočniki in čistilke v kuhinji: Rok Šporn, Žiga Vidmar, Slavka Čulibrk, Liridona Polozhani
Čistilke: Jasmina Deomić, Zarina Duraković, Mojca Miklavčič, Djulbe Osmičević, Sanela Bektašević, Liridona Polozhani, Almira Merdžani
Kuhinja in čiščenje na Blejski Dobravi: Darinka Rovan

Dostopnost