Razširjen program

Razširjen program Namen je učencem zagotoviti 5 ur gibalne aktivnosti na teden oz. vsaj eno uro dnevno. Vsebine bomo izvajali v jutranjem varstvu, med odmori ter po pouku v oddelkih podaljšanega bivanja in na interesnih dejavnostih. Z izvajanjem programa želimo:...
Dostopnost