Predmetna področja

Predmetna področja

Predstavitev predmetov, interesnih dejavnosti, projektov …  prva triada druga triada tretja triada Interesna dejavnost računalništvo Neobvezni predmet računalništvo Turistični krožek Nemške urice PROJEKT Turizmu pomaga lastna glava – JON prispevek...
Dostopnost