Podružnična šola Blejska Dobrava

ŠOLSKO LETO 2020 – 2021 Pedagoški vodja: Metka Rabič Por Jana Lavtižar Pekolj, 1.c in 3.c  (Romana Tomažin, 2. učitelj v razredu) Metka Rabič Por, 2.c ODDELKI PODALJŠANEGA BIVANJA NA BLEJSKI DOBRAVI Elena Maksimović, OPB6 od 11.45 do 16.00 Romana Tomažin,...
Dostopnost