Na papirni akciji ste učenci v preteklem tednu zbrali 2 toni papirja več kot v preteklem letu. To je približno 10% papirja več.
Papir vas je v primerjavi s preteklim letom prineslo 25 učencev več kot lani. Zbrati smo uspeli 5 kg papirja več na učenca, kot v preteklem letu.
Vsi na šoli smo veseli in ponosni na vas, da ste se tako potrudili in vam izrekam pohvalo za to. Želim si, da bi tudi spomladi uspeli zbrati podobno količino papirja.
V tekmovanju med razredi zaenkrat vodi 9.b razred, na drugem mestu so učenci 9.a razreda na tretjem pa učenci 3.c. Pri tekmovanjih med razredi upoštevamo količino papirja na učenca, ne pa skupno količino zbranega papirja.
Največ papirja je tokrat prinesla Maša Arnež iz 9.b razreda, sledi ji Zoja Beg ravno tako iz 9.b razreda, tretje mesto pa si delita Marko Jan Venosi Jeklar iz 3.c razreda na podružnici na Blejski Dobravi in Anže Kučina iz 8.b razreda.

Dostopnost