Jutri izbirni predmet NPH preduro odpade. Jutri preduro bodo ucenci pisali tekmovanje iz sladkorne bolezni. Ucenci devetih razredov bodo s pisanjem priceli ob 7. uri zaradi odhoda na ekskurzijo.

Dostopnost