Učence, ki s poukom pričenjate 2. šolsko uro, bi radi opozorili, da v šolo lahko prihajate največ 15 minut pred pričetkom pouka. Vozači na pouk čakate v knjižnici oziroma pod nadzorstvom dežurnega učitelja.
Vse učence bi radi opomnili na redno in sprotno vračanje obvestil in obrazcev, ki so jih izpolnili starši.
Roditeljski sestanki bodo danes za vse razrede od 2. do 9. Za 6. a bo pri Mojci Kavčič, za 9. a pri Roku Pekolju.
Učitelj Ošljak bo odsoten ves teden. Učiteljica Vrhovnik bo odsotna v četrtek 5. uro. Oglejte si nadomeščanja.  Danes 6. uro odpade izbirni predmet pri učiteljici Muhar. Danes se prične kuharski krožek pri učiteljici Smolej.

Dostopnost