V šolskem letu 2018/19 smo za menjavo dotrajanih oken z dobrodelnimi akcijami uspeli zbrati okoli 9.000,00 €.

Občina Jesenice je primaknila še dodatnih 27.000,00 €.
Z vložkom dveh večjih donatorjev, od katerih bo eden poskrbel za menjavo oken v treh učilnicah, drugi pa v eni, bomo lahko v avgustu okna zamenjali v desetih učilnicah in štirih kabinetih.
Vlogo za delno povračilo sredstev iz Ekosklada smo že oddali.
Na javnem razpisu je bilo za izvajalca izbrano podjetje GRADITELJ z Jesenic.
Hvala vsem, ki ste nam pomagali.

Učenci in zaposleni na OŠ Koroška Bela

 

 

 

 

 

Dostopnost