Pri neobveznem izbirnem predmetu Umetnost – Film smo letos z učenci 4. in 5. razredov ustvarili animacijo z naslovom Prihaja… pomlad.
Učenci so sami izdelali zgodbo, narisali podloge, izdelovali iz plastelina, slike animirali s kamero in dodali svoje glasove.

Vabljeni k ogledu!
Dostopnost