Spoštovani starši,

na Osnovni šoli Koroška Bela Jesenice smo se odločili, da bomo v letošnjem šolskem letu ovrednotili dneve dejavnosti (kulturni, naravoslovni, športni in tehniški dnevi), ki jih izvajamo kot sestavni del učnega procesa.
Glavni namen je, da bi uspeli dni dejavnosti, ki z vsebinami v ali izven šole lahko dodatno obogatijo pouk, uskladiti tako, da bi ta učna oblika imela v procesu izobraževanja učencev na naši šoli dodano vrednost. Dnevi dejavnosti po posameznih področjih naj bi se vsebinsko dopolnjevali in nadgrajevali.
Že konec preteklega šolskega leta smo dneve dejavnosti pregledali vsebinsko, jih dopolnili z novimi predlogi in uskladili po posameznih letih šolanja. V letošnjem šolskem letu pa smo se odločili, da jih bomo v procesu samoevalvacije razčlenili in poskušali zbrati informacije, na podlagi katerih bi jih v prihodnje nadgradili z upoštevanjem smiselnih pripomb.
Ker ste tudi starši posredno vključeni v učno-vzgojni proces, vas vabimo, da na povezavi https://www.1ka.si/a/219836 izpolnite kratko anketo, ki nam bo v pomoč pri spoznavanju vaših pogledov na izvedbo dni dejavnosti.
Anketo bo možno rešiti med 22. majem in 3 junijem.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje in vas lepo pozdravljamo.

Dostopnost