Danes bo ob 11.55, v kar 1.325 mestih in 98 državah po vsem svetu  potekal napovedani shod Mladih za podnebno pravičnost.  Tako imenovan podnebni štrajk bo izpeljan tudi v nekaterih slovenskih.
Globalne težave, kot so negativne podnebne spremembe, pomanjkanje pitne vode in stalna rast potrebe po energiji, namreč zadevajo vse nas. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije podpira eno od zahtev Mladih za podnebno pravičnost, in sicer zahtevo po vključitvi celostne obravnave okoljskih tematik v učne načrte na vseh ravneh izobraževanja, začenši v vrtcih. SVIZ bo ob napovedanem začetku pripravljanja nove Bele knjige o vzgoji in izobraževanju vztrajal pri vključitvi teh vprašanj tudi vanjo. Izobraževanje o okolju in podnebnih spremembah ter znanje o trajnostnih odločitvah ustvarjajo temelje za trajnostno naravnan življenjski slog. Vključevanje mladih v trajnostno izobraževanje, pri vprašanjih naše skupne prihodnosti in v enakovredno sodelovanje pri izgradnji družbe je treba okrepiti. Podnebne spremembe prinašajo tudi zahteve po potrebnih strukturnih spremembah v poklicnem življenju, zato je treba načine in vsebine za pridobivanje ustreznih kompetenc in znanja za varovanje okolja in trajnostni razvoj vnesti v učne načrte od vrtcev do izobraževanja odraslih

Aktivnosti za preprečevanje škodljivih podnebnih sprememb zahtevajo povezane mednacionalne ukrepe in sodelovanje, zato bi morala Evropska unija prevzeti vlogo usmerjevalca aktivnosti na tem področju. Potrebujemo vlaganje v raziskovanje, razvoj in inovacije, da bi razvili nove rešitve za blažitev oziroma zmanjšanje emisij in za spodbujanje trajnostnih struktur ter krožnega gospodarstva. SVIZ je prepričan, da lahko izobraževanje tu odigra ogromno – če ne celo najpomembnejšo – vlogo.

Dostopnost