Osnovna šola Koroška Bela je izobraževalna ustanova v občini Jesenice. Na sedanji lokaciji šolanje poteka že 115. leto. Tekom let se je šolska zgradba dograjevala in je sestavljena iz treh različno starih delov. Poleg najstarejšega – stoletnega, ki ni več v uporabi in je predviden za rušenje, jo sestavljata še del, grajen med drugo svetovno vojno, in novi del, ki je bil z izgradnjo telovadnice zaključen koncem osemdesetih let prejšnjega stoletja.

Z nobenim izmed omenjenih traktov pa nimamo sreče. Najstarejši del je, kot je bilo že omenjeno, predviden za rušenje, srednji po starosti čaka na popolno energijsko sanacijo, saj ne ustreza več sodobnim bivanjskim standardom. Še največ težav pa imamo z najnovejšim delom. Zaradi nepremišljenega načrtovanja, so se že kmalu po začetku uporabe začele pojavljati težave. Streha je začela zamakati in ko krpanje ni več pomagalo, je bilo potrebno zamenjati kritino. Na telovadnici so jo v 25. letih zamenjali kar dvakrat! Za tampon se je namesto gramoza uporabljala žlindra, ki je začela dvigovati tlake, tako da smo morali v preteklih 20. letih vse prostore v pritličju prekopati in napako odpraviti. Delno je to vplivalo tudi na statiko stavbe. Okna so se posledično ali napela in jih ni več mogoče odpirati ali pa zamaknila, da so med nekaterimi krili tudi za prst debele špranje. Da je problem res pereč, si lahko ogledate v prispevku oddaje Danes na Planet TV, ki je bil 8.1.2019 (https://siol.net/novice/slovenija/razpadajoca-okna-in-pouk-na-hodniku-tudi-to-je-slovensko-solstvo-video-487321) in v člankih v Novicah z dne 9.1.2019 ter Gorenjskem Glasu.

Dejstvo je, da je Občina Jesenice kot lastnica objekta v preteklih letih za odpravo napak na zgradbi OŠ Koroška Bela namenila veliko denarja. Posledično pa se ni vlagalo v redna vzdrževalna dela v ostale šolske stavbe v jeseniški občini in je sedaj nujno potrebno poskrbeti tudi za te. Obljubili so nam, da bodo energetsko sanacijo, po starosti srednjega dela stavbe, izvedli v letu 2020. Menjava poškodovanih oken v vrednosti 100.000,00€ za novi del šole pa zaenkrat časovno še ni opredeljena.

Ker nekatera okna tesnijo tako slabo, da ne omogočajo več optimalnih pogojev za delo, smo se v delovni skupini, ki se na šoli ukvarja s tem problemom odločili, da poskušamo nekaj sredstev za menjavo najbolj dotrajanih oken zbrati sami. V kolikor ste pripravljeni donirati kakršenkoli znesek v ta namen, vas prosimo, da sredstva nakažete na

TRR Osnovne šole Koroška Bela

SI56 0124 1603 0653 941

z namenom “Donacija za menjavo dotrajanih oken

VESELI BOMO VSAKEGA EVRA.

Zagotavljamo, da bo Vaš prispevek namenjen izključno za menjavo oken.

V imenu delovne skupine, učencev in vseh zaposlenih na OŠ Koroška Bela,

Rok Pekolj, ravnatelj šole

Dostopnost