ŠOLSKI PESNIŠKI NATEČAJ

Tudi letos lahko sodelujete na šolskem pesniškem natečaju. Pesmi lahko oddate v knjižnici do 20. marca. Komisija – aktiv učiteljev slovenščine – bo zmagovalce za razredno in predmetno stopnjo posebej razglasila ob svetovnem dnevu poezije 21. marca. Vsebina in oblika pesmi sta poljubni. Vljudno vabljeni k sodelovanju!
Jutri preduro bo šolsko tekmovanje Zgodovina mesta Jesenice. Učenci 5. in 6. razreda se zberete v učilnici 5.b razreda, učenci od 7. do 9. razreda pa pred skupno predavalnico.
Rezultati žrebanja rešitev knjižne uganke meseca februarja 2018: knjižno uganko za učence od 2. do 4. razreda sta pravilno rešila 2 učenca. Knjižno nagrado dobi: Urška Kalan 2.a.
Knjižno uganko za učence od 5. do 9. razreda je  pravilno rešilo 8 učencev. Knjižno nagrado dobi: Amanda Rijavec 6.a.
Čestitamo!
Knjižno nagrado nagrajenki dobita v knjižnici.

Dostopnost