ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Kadar otrok sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, mu poleg razrednika ali učiteljev določenega predmeta lahko pomaga šolska svetovalna delavka – socialna delavka Bernarda Hribar. Dosegljivi sta vsak dan v dopoldanskem času. Ob torkih pa tudi v popoldanskem času od 12.00 do 15.00 in v času popoldanskih govorilnih ur.
Vsebina dela šolske svetovalne službe :  
•    vpis v šolo
•    poklicno svetovanje in vpis v srednje šole
•    sodelovanje s strokovnimi delavci
•    razvojno delo šole
•    sodelovanje z okoljem in družinami
•    preventivni programi
•    učna pomoč
•    vzgojno svetovanje in posredovanje
•    vodenje projektov
•    individualizirani programi
•    izobraževanje
•    pomoč in svetovanje pri reševanju socialno ekonomskih stisk
•    neformalni pogovori z učenci in starši
•    delo z nadarjenimi,
•    vodenje predpisane dokumentacije
•    individualno svetovanje otrokom
•    sodelovanje z zunanjimi strokovnimi ustanovami
•    izobraževanje in načrtovanje za učitelje in starše

Na šolski spletni strani je objavljen Pravilnik o obravnavi nasilja v družini za VIZ, ki določa ravnanje zaposlenih ob zaznavi nasilja v družini.

Dostopnost