INFORMACIJE O POTEKU ŠOLANJA NA DALJAVO ZARADI ODREJENIH KARANTEN IN OSTALIH PRILAGODITEV

Obvestilo po spremembi odlokov o izjemah od karanten na domu po visoko tveganem
stiku ter o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID19
Spoštovani starši in skrbniki učencev OŠ Koroška Bela Jesenice!

Vlada Republike Slovenije je sprejela zakonski določili, ki bosta v veliki meri doprinesli, da bodo
karantene manj bremenile kontinuiteto pouka in omogočali, da se bo večina učencev šolala v šoli.
Od srede, 19. 1., dalje, ko bosta odloka stopila v veljavo, v primeru potrjene okužbe posameznika v
oddelku celotnemu oddelku ne bo potrebno v karanteno, v kolikor se bodo učenci naslednjih sedem
dni od visoko tveganega stika dnevno samotestirali v šoli ali vsakodnevno prinesli dokazilo o
opravljenem HAG testu pri uradnem izvajalcu.
V primeru več kot 30 odstotne obolelosti učencev v obdobju 14 dni bo oddelek še vedno poslan v
karanteno, a možnosti za to so precej nizke.
Če pa v oddelku ne bo okužb, se samotestiranje izvaja na vsaka dva dni, kot je bilo v veljavi do sedaj.
S spremembo odloka učencem pripada 20 testov HAG za samotestiranje na mesec in ne 15, kot je
veljalo doslej.
Samotestiranja v obeh opisanih izvedbah so oproščeni tisti učenci, ki so preboleli COVID-19 in je od
pozitivnega rezultata testa PCR minilo manj kot 45 dni ali pa so preboleli COVID-19 in bili ustrezno
polno cepljeni.
V primeru, da se starši z vsakodnevnim testiranjem ne strinjate, to sporočite razredničarki in učenec
bo ob visoko tveganem stiku napoten v karanteno. Učitelji bodo za učence v karanteni glede na svoje
zmožnosti v spletno učilnico naložili navodila za izvedbo pouka oz. povezave do videokonferenc.
Naj ob tej priliki še zapišem, da je včeraj minilo dva meseca od uvedbe obveznega samotestiranja za
učence. V obvestilu smo takrat zapisali, da bomo storili vse, kar je v naših močeh, da učenci ne bodo
čutili posledic testiranja. V tem času razen nekaj začetnega nelagodja redkih posameznikov nismo
zaznali nikakršnih zapletov. Še več, učenci so postali nadpovprečno suvereni pri samotestih in vsi skupaj
smo lahko ponosni nanje. Ne glede na vse zapisano pa si na šoli kljub vsemu želimo, da bi virus ohromel
in trenutni ukrepi ne bodo več potrebni.

Dostopnost