Spoštovani starši,

v skladu s šolskim koledarjem za osnovne šole bo letošnje obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razrede potekalo:

  • torek, 7. 5. 2024, slovenščina
  • četrtek, 9. 5. 2024, matematika
  • ponedeljek, 13. 5. 2024, angleščina/zgodovina      

Učenci bodo razdeljeni v skupine po abecednem redu priimkov. Abecedni red določa tudi sedežni red v učilnici, kjer bo preverjanje potekalo. Razvrstitev v skupine bo objavljena uro pred začetkom preverjanja na oglasni deski in na vratih učilnic, kjer bo preverjanje potekalo. Učenci 6. in 9. razredov se 7:45 zberejo v jedilnici in počakajo na nadzornega učitelja, da jih odpelje v učilnice. Po zaključku preverjanja sledi pouk po urniku.

Prav tako učenci ostalih razredov, ki imajo prvo uro pouk v tretjem nadstropju (4.r, 5.r, GUM in TJA) počakajo v jedilnici na svojega učitelja, da jih odpelje v učilnico.

Vsem učencem te tri dni odpade predura.

Lep pozdrav,

Martina Šorn

Dostopnost