ŠOLSKI PESNIŠKI NATEČAJ

Na šolskem pesniškem natečaju je najboljšo pesem napisala Lenia Marjana Terseglav.

Nagrado lahko prevzame v kabinetu jeziki.

Dostopnost