DAN MATERNEGA JEZIKA

»Najlepše sanje se sanjajo v materinem jeziku in najgloblje seže misel, ki ga je človek zajemal z dihom otroštva,« je zapisal Milan Petek – Levokov. Enej Kavčič pa: »Če se pogovarjaš s človekom v jeziku, ki ga razume, se mu pogovor vtisne v spomin. Če pa se s človekom pogovarjaš v njegovem maternem jeziku, se mu besede vtisnejo v srce.« V četrtek, 21. februarja, je bil dan maternega jezika. Po podatkih UNESCA okrog 40 odstotkov svetovnega prebivalstva nima dostopa do izobrazbe v jeziku, ki ga govori ali razume. Pravica do materinščine je osnovna človekova pravica. Urška Klakočer Zupančič je zapisala, da je materni jezik gonilo ohranitve naše dediščine in predvsem razvoja človeštva. Meni, da gre velika zahvala za ohranjanje etničnosti v razmerju do materinščine tudi izseljencem in tujim državam, ki s tem omogočajo več- ali medkulturnost. V katerem jeziku pa vi sanjate, razmišljate ali štejete v mislih?

Priprave na Cankarjevo tekmovanje za sedmi razred bodo potekale ob sredah preduro v učilnici učiteljice Kavčič. Začeli boste že to sredo.

Aktiv jezikov vabi k sodelovanju na tradicionalnem šolskem pesniškem natečaju. Do 18. marca ji lahko oddate v škatlo v jedilnici. Ne pozabite se podpisati, omejitev glede vsebine in oblike pa ni.

Dostopnost