Spoštovani starši,

v skladu s šolskim koledarjem za osnovne šole bo letošnje obvezno nacionalno preverjanje znanja (NPZ) za 6. in 9. razrede potekalo:

  • 4. 5. 2023 slovenščina
  • 8. 5. 2023 matematika
  • 10. 5. 2023 angleščina       

Učenci bodo razdeljeni v skupine po abecednem redu priimkov. Abecedni red določa tudi sedežni red v učilnici, kjer bo preverjanje potekalo. Razvrstitev v skupine bo objavljena uro pred začetkom preverjanja na oglasni deski in na vratih učilnic, kjer bo preverjanje potekalo. Učenci 6. in 9. razredov se 8:20 zberejo v jedilnici in počakajo na nadzornega učitelja, da jih odpelje v učilnice. Po zaključku preverjanja sledi malica, po malici poteka naprej pouk po urniku.

Vsem učencem te dneve odpade predura. 7. in 8. razredi imajo pouk po urniku.

Opravljanje NPZ je obvezno tudi za učence, ki se šolajo na domu.

Dostopnost