DAN ODPRTIH VRAT – 18. 4. 2023

V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da vas v času pouka spet povabimo v šolo.

V torek, 18. 4. 2023, bomo tako v šoli na Koroški Beli in na podružnici na Blejski Dobravi organizirali dan odprtih vrat. Želimo si, da bi se ga lahko udeležili v čim večjem številu, zato bo na ta dan urnik prilagojen.

Začeli bomo z jutranjim varstvom, nadaljevali s podaljšanim bivanjem, tremi urami rednega pouka po torkovem urniku in delavnicami, kjer se boste starši v razredu lahko pridružili svojim otrokom.

Delavnice bodo na Blejski Dobravi od 12.00 do 13.30, na Koroški Beli pa od 14.45 do 16.15.

Po delavnicah, ob 16.30 uri, bo v jedilnici OŠ Koroška Bela organizirano predavanje za vse starše.  Kristjan Musek Lešnik bo predaval o pozitivni motivaciji – Kako ohranjati pozitiven odnos do sebe in drugih.

Za zaključek pa vas bomo vse povabili še v Kulturni dom na Javorniku, kjer bodo učenci 6. razreda, ki obiskujejo Veselo gledališče, ob 18.00 uri zaigrali igrico Spim lahko tudi jutri.

Vabimo vas, da se nam pridružite v čim večjem številu in spoznate šolo tudi z druge strani.

Prilagojeni urnik na Koroški Beli:

Čas

 

Dejavnost Opombe
06:00 – 08:15 Jutranje varstvo za 1.r Prijave

08:15 – 12:00

9.00

Podaljšano bivanje

Sadna malica

Prijave
11:00 – 12:00 Kosilo za vse prijavljene učence Prijave preko eAsistenta
12:00 – 12:45 1. ura
12:50 – 13:35 2. ura
13:35 – 13:55 Malica po razredih
13:55 – 14:40 3. ura
14:45 – 16:15 Delavnice s starši
16:30 – 17:30

Skupno predavanje –

Kristjan Musek Lešnik

Prijave za varstvo 1.r
18.00 – 18.30 Spim lahko tudi jutri V Kulturnem domu na Javorniku – igrajo učenci 6.r

Prilagojeni urnik na Blejski Dobravi:

Čas Dejavnost Opombe
06:00 – 08:15 Jutranje varstvo za 1.r Prijave
08:15 – 12:00

Podaljšano bivanje

Sadna malica

Prijave
11:00 – 12:00 Kosilo za vse prijavljene učence Prijave preko eAsistenta
12:00 – 13:30 Delavnice s starši
13:35 – 14:20 1.ura
14:25 – 15:10 2.ura, malica
15:15 – 16:00 3.ura
16:30 – 17:30

Skupno predavanje na Koroški Beli

Kristjan Musek Lešnik

18.00 – 18.30 Spim lahko tudi jutri V Kulturnem domu na Javorniku – igrajo učenci 6.r

Ker bo pouk potekal v popoldanskem času, bo vozni red avtobusov na ta dan spremenjen.  Naknadno bo objavljen v šoli na oglasni deski in na šolski spletni strani.

Učencem, ki imajo ob torkih v popoldanskem času glasbeno šolo ali trening, odsotnost na tej dejavnosti starši opravičite.

Za govorilne ure se v tem mesecu dogovorite individualno s posameznim učiteljem.

Dostopnost