ŠOLSKI PESNIŠKI NATEČAJ

21. marca obeležujemo svetovni dan poezije in na ta dan se je zaključil tudi šolski pesniški natečaj.

Komisija, ki jo sestavljajo učiteljice slovenščine, je izbrala najboljše pesnike na naši šoli. To so Lenia Terseglav, 5. c na razredni stopnji, Lovro Gričar, 6. a na predmetni stopnji in Edvina Abdić, 7. a v kategoriji tujejezične poezije.

Čestitamo. 

Pesniki bodo svoje nagrade v prihodnjem tednu dobili pri svojih razrednikih, nagrajene pesmi pa si lahko preberete na oglasni deski šole.

Dostopnost