SPREMEMBI NA MESTU RAVNATELJA IN POMOČNIKA RAVNATELJA

Spoštovani starši, skrbniki!

V novo koledarsko leto stopamo s spremembami na mestu ravnatelja in pomočnika ravnatelja.

Dosedanji ravnatelj, g. Rok Pekolj,  je z 31. 12. 2022 odstopil z mesta ravnatelja, zato do konca šolskega leta prevzemam mesto v. d. ravnateljice.

Na mestu pomočnice ravnateljice bo od 1. 1. 2023 dalje Martina Šorn.

 

Lepo vas pozdravljam.

Sanda Zupan, v. d. ravnateljice

Dostopnost