9. RAZRED – POKLICNO USMERJANJE

Devetošolci boste jutri, v torek, 15. novembra, reševali vprašalnik o poklicni poti, ki je namenjen informaciji o nadaljevanju šolanja po osnovni šoli. V ta namen si na listek doma napišite srednjo šolo, v katero se želite vpisati, in program izobraževanja, ki ga boste izbrali. Vprašalnik boste reševali v računalnici.

9.a bo reševal vprašalnik 7. 30/preduro

9.b 8.20/1. šolsko uro

Tisti učenci, ki boste odsotni zaradi dneva raziskovalcev, se boste za naknadno reševanje vprašalnika dogovorili s svetovalno delavko.

Dostopnost