KULTURNI DAN 9. RAZRED

Devetošolci so v Velikih Laščah poslušali pripovedi o življenju Frana Levstika in Josipa Stritarja. Na Rašici so spoznavali življenje in delo Primoža Trubarja ter izdelali svoje knjižice. Na poti domov so se ustavili še pri gradu Turjak.

Dostopnost