Čolnarjenje po Kolpi – ekskurzija za nadarjene in izbirni predmet TVZ, ŽČZ

Dostopnost