AKCIJA ZBIRANJA ODPADNEGA PAPIRJA IN ŽELEZA

V aprilu je potekala še druga akcija zbiranja odpadnega papirja in železa v letošnjem šolskem letu.

V aprilu smo zbrali dobrih 17 ton papirja, od tega na Dobravi skoraj 4 tone, in 180 kg železa. Oktobra smo zbrali 18 ton papirja, torej smo v šolskem letu zbrali dobrih 35 ton papirja, kar je dobro tono več kot lani in 3 tone manj kot v šolskem letu 18/19.

Kot v oktobru je tudi v aprilu največ papirja prispevala Nika Kmet iz 5. a, skupaj za več kot tono. V aprilu so vsak čez 200 kg prinesli še Nika Koljanin iz 8. b, Žiga Trampuš iz 3. a, Alisa Ajdarović iz 4. b, Matija Smolej iz 7.a in Vane Prešeren iz 3. a.

Med razredi je oktobra največ papirja zbral 9. a, v aprilu pa 9. b.

Vse, ki ste sodelovali, je treba pohvaliti, saj na ta način enostavno prispevamo k ekološkemu ravnanju.

Dostopnost