22. APRIL – DAN ZEMLJE

  Od srede, 6. aprila, do petka, 9. aprila, smo izvedli čistilno akcijo okolice naše šole in šolskega okoliša. To je bil eden od načinov, na katerega smo obeležili Dan Zemlje, ki je 22. aprila. V čistilni akciji so sodelovali vsi učenci Osnovne šole Koroška Bela Jesenice skupaj z učitelji in učiteljicami.

  Pobrali smo odpadke, ki so se nabrali na šolskem igrišču, na parkiriščih, ob cestah in pločnikih šolskega okoliša.

  Fantje od 6. do 9. razreda so uredili šolsko igrišče ter okolico šole. Reciklirali so tudi papir in kovine.

  Učenci od 1. do 5. razreda so čistili bližnjo okolico šole, učenke od 6. do 9. razreda pa Javornik in preostali del Koroške Bele (Kres, Trnce, Zagrabn …).

  Tudi učenci na podružnični šoli na Blejski Dobravi so bili aktivni. Očistili so otroško in šolsko igrišče ter bližnjo okolico šole do vaškega jedra.

   

  Učenci so bili za čiščenje okolice izredno motivirani, med čiščenjem pa delovni. Vsakodnevno poučevanje in učenje sicer veliko pripomore k dejstvu, da učenci že veliko vedo o ločevanju odpadkov, kljub temu pa so ta dan svoje znanje lahko obnovili in ga nadgradili. S čistilno akcijo smo učence ozavestili o pomembnosti skrbi za čisto okolje kot pogoju za kvalitetno in zdravo življenje vsakega posameznika.

  Rokavice in vreče za smeti so nam priskrbeli na Krajevnih skupnostih Javornik – Koroška Bela in Blejska Dobrava, za kar se jim ob tej priložnosti najlepše zahvaljujemo.

  Od mimoidočih, ki smo jih srečali, smo slišali vzpodbudne besede. Upamo, da bodo učenci s svojim ravnanjem zgled tistim, ki se še ne zavedajo, da se skrb za čisto okolje začne pri prav vsakem izmed nas.    

  Dostopnost