ŠOLSKI KOLEDAR 2021

V decembru učenci OŠ Koroška Bela pripravijo koledar z najlepšimi likovnimi deli. Letošnji koledar so v tiskarni le natisnili, učenci pa ga bodo sami sestavili pri predmetu tehnika in tehnologija.

Koledar lahko naročijo tudi učenci. Prostovoljni prispevek (v preteklem letu, je bil povprečni prispevek 6€ za koledar) bo obračunan na mesečni položnici.

Starši učenke/učenca ______________________________, ________naročamo obkroži:

(ime in priimek)                                                    (razred)

1 koledar                  2 koledarja            ___ koledarje/v

in sem pripravljen prostovoljno prispevati _______EUR.

Podpis staršev:____________________________

Koledar v pdf obliki:

Šolski koledar 2022

Izdelava koledarjev

Dostopnost