Obvestilo ob spremembi odloka vlade o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Spoštovani.
Tole pismo pišem vsem, ki smo povezani v vzgojno-izobraževalni proces na Osnovni šoli Koroška Bela Jesenice; učencem, njihovim staršem in svojcem, zaposlenim in naključnim spremljevalcem vzgojnoizobraževalnega procesa na NAŠI šoli. Slovenija spada med evropske države, kjer je razširjenost bolezni COVID najbolj razširjena. Posledično je vlada Republike Slovenije zaostrila ukrepe, ki naj bi znižali možnosti za prenos okužbe z virusom Korona. Tiste, ki se nanašajo na izvajanje programa osnovne šole vam posredujem v tem dopisu. Uradna navodila, katerih večina bo veljala od jutri, ponedeljka, 8. 11., smo dobil včeraj, v soboto, pozno  zvečer. Prepričan sem, da ste včeraj tekom dneva, preko medijev bolj ali manj spremljali novice, ki se tičejo tega področja. Te so si bile v nekaterih primerih precej nasprotujoče, zato svetujem, da se ne obremenjujemo z njimi, ampak sledimo uradnim navodilom.

VSTOP V PROSTORE ŠOLE
Vstop v šolo je zaradi zagotavljanja varnosti dovoljen samo zaposlenim na šoli in učencem ter staršem učencev od 1. do vključno 3. razreda zaradi spremstva učencev v učilnice in domov. Naj ob tem znova poudarim, da so učenci 2. in 3. razreda že dovolj samostojni, da spremstva ne potrebujejo. Vsi ostali lahko v šolo vstopajo le po protokolu, ki bo objavljen na vseh vhodih v šolo.

SAMOTESTIRANJE UČENCEV
Samotestiranje učencev se po odloku vlade začne izvajati 15. novembra, zato vas bomo o vseh podrobnostih v povezavi s tem ukrepom obvestili do petka, 12. novembra. Do tedaj za ta pogoj velja navodilo, ki smo vam ga posredovali po povratku učencev z jesenskih počitnic.

UPORABA ZAŠČITNE MASKE
VSI učenci od dopolnjenega 6. leta dalje so svoje dihalne poti dolžni zaščititi s kirurško masko, ali masko tipa FFP2. Ker gre za nenadno spremembo bomo kirurške maske za učence, ki jih jutri ne bodo imeli s
seboj, zagotovili v šoli. Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra.
V preteklosti sem ob tem ukrepu zaznaval veliko nasprotovanja staršev. Kot sem vam napisal že na začetku šolskega leta, se bomo na šoli zavzeli, da bodo učenci tega ukrepa deležni v čim blažji obliki.
Zagotavljam, da se bomo na šoli potrudili, da bomo z ukrepi, ki sem vam jih navedel že v dopisu navzačetku šolskega leta, učence z tem nepriljubljenim ukrepom, čim manj obremenjevali. Izpolnjevati pa ga seveda moramo. Vsa ostala organizacija dela in pouka na šoli poteka v enaki obliki kot smo je bili vajeni od začetka šolskega leta. Naj mi bo v tem trenutku, ko uvajamo ukrepe, ki nikakor niso enostavni za izpolnjevanje, a pomenijo veliko več koristi kot škode, dovoljeno dodati še svoje osebno mnenje. Odloke vlada sprejema na podlagi strokovnih priporočil zdravnikov specialistov, ki so edini, ki bolezen, njeno širjenje in posledice razumejo do te mere, da so o tako striktnih ukrepih zmožni svetovati. Zato jim sledimo v največji možni meri in se ne obremenjujmo z možnimi zakulisnimi dogajanji, ki jih ne poznamo v zadostni meri. Zaupajmo jim ne glede na to, kakšna bo nadaljnja usoda odlokov. Pred očmi imejmo strokovne utemeljitve, ki bodo zajezile širjenje virusa in zaščitile najranljivejše skupine.
Zahvaljujem se vam za spoštovanje ukrepov in razumevanje.

Rok Pekolj, ravnatelj

Dostopnost