Objava 4. 11. 2021

Mesec november je mesec, ki je namenjen osveščanju in preprečevanju zasvojenosti.

Tema v letošnjem letu je: »Skupaj zmoremo več – Čas za odklop.

V tem mesecu v občini Jesenice, potekajo različne preventivne aktivnosti. Nekaj dogodkov smo pripravili tudi na naši šoli in so namenjene ozaveščanju o tej temi. O aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

 O temi se boste pogovarjali v okviru razrednih ur, tematskih ur, ki jih izvaja Zdravstveno vzgojni center Jesenice, v okviru športne vzgoje boste v naslednjem tednu zaplesali na temo «Odklop s plesom«.

Letošnje aktivnosti in razmišljanje je če boste dobro opremljeni z veščinami, ki vam bodo pomagale pri premišljenem sprejemanju odločitev, reševanju problemov, k dobrem sporazumevanju, ob izgradnji pozitivnega odnosa do sebe se boste znali na pravi način spopasti z izzivi in tveganji vsakdanjega življenja.

Informativno gradiva, ki osvešča o pomoči pri različnih zasvojenostih in o oblikah pomoči, kot obvestilo o aktivnostih v tem mesecu na šoli si lahko ogledate od jutri dalje v jedilnici šole.

Dostopnost