Znak kakovosti TNP

V šolskem letu 2018/2019 je naša šola postala del Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske. Še s 37 šolami v tej Skupnosti nas povezuje to, da se nahajamo v bližini edinega narodnega parka v Sloveniji in v Unescovem Biosfernem območju.

Naša šola sodeluje s posvojitvijo risa, v šolskem letu 2019/20 smo prejeli visoko gredo, lani pa sadno drevo slivo. Učenci vsako leto prejmete tudi številko otroškega časopisa Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe, v letošnjem letu že četrto po vrsti, na spletu lahko brskate po Triglavski zakladnici ipd.

V letošnjem šolskem letu pa so se odločili prvič z Znakom kakovosti osmim šolam članicam Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe podeliti javno priznanje za njihovo predano in aktivno sodelovanje šol na področju izobraževanja o pomenu varovanja narave in ohranjanja kulturne dediščine ter izkazovanje izrednega delovanja pri krepitvi identitete Skupnosti šol Biosfernega območja Julijske Alpe. Z velikim veseljem vam sporočamo, da je naša šola prejemnica Znaka kakovosti Triglavskega narodnega parka.

Dopis Znak kakovosti

Dostopnost