Obisk učencev, ki so šolanje zaključili 1961. leta

Prejšnji petek so nas obiskali bivši učenci, ki so šolanje na šoli zaključil leta 1961. Med drugimi so povedali, da so se na naši šoli počutili zelo prijetno. Všeč so jim bili tudi napisi učencev in učenk na vratih učilnic, olimpijski kotiček, telovadnica, atrij za pouk na prostem in vse slike, ki so jih narisali naši učenci.

Povedali so tudi, da so v šoli sedaj v središču otroci, pri njih ni bilo tako. V letih, ko so sami hodili na šolo, je imela šola namen discipliniranja in učenje.

Dostopnost