VLOGA ZA PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI

Spoštovani starši,

učenke in učenci, ki so vključeni v dodatne dejavnosti s področja športa in kulture, imajo možnost pridobiti pravico do prilagajanja šolskih obveznosti. Šola v skladu z zakonodajo učenkam in učencem, ki imajo popoldne in ob zaključku tedna dodatne obremenitve, omogoča, da s šolo sklenejo dogovor o pogostih izostankih od pouka ter tudi o pridobivanju ocen.

Če želite vložiti prošnjo za prilaganje šolskih obveznosti, si natisnite obrazec <obrazec povezava> in ga podpisanega z vsemi zahtevanimi prilogami pošljite v šolo. Starši ali učenec obrazec prinesite učitelju športa Alešu Ošljaku, vso dokumentacijo lahko pošljete tudi elektronsko na naslov ales.osljak@oskoroskabela.si. Prijave zbiramo do petka, 24. septembra. Odločbe bomo objavili v sedmih dneh, to je do 1. oktobra 2021.

Če imate kakšno vprašanje, ga pošljite na zgornji elektronski naslov ali pa v delu »Komunikacija« v eAsistentu.

 

 

OKROŽNICA

Od danes so spletni strani šole objavljeni pogoji in obrazec za vlogo za status športnika oziroma kulturnika. Učenci, ki želite pridobiti status, skupaj s starši preglejte pogoje in če jih izpolnjujete, pošljite vlogo in ostale potrebne dokumente učitelju Alešu Ošljaku do petka, 24. septembra. Za vse dodatne informacije poiščite učitelja Aleša.

VLOGA ZA STATUS UM 21-22

VLOGA ZA STATUS ŠP 21-22

Dostopnost