https://video.arnes.si/watch/q2brdhsz338f


Prejemnica Torkarjeve plakete za likovno delo »Folklora« je LUCIJA BAKLAN, 8.razreda iz OŠ Cirkovce, mentorica Tatjana Novak.
Drugo Torkarjevo plaketo je prejela MANCA KOŠAK, 4.r iz OŠ Frana Metelka Škocjan, mentorica Urška Rudman.

Dostopnost